Przekonujemy, że bycie ECO jest łatwe… i wiem, natychmiast pojawią się zdania: ale przecież procedury, dyrektywy, cele, mechanizmy, kary, ograniczenia… Co zatem zrobić, by ECO było EASY?

Najważniejsze, byśmy zrobili pierwszy krok: STALI SIĘ ŚWIADOMI zagrożeń, konsekwencji, ale także możliwości. Zadanie ochrony środowiska spoczywa na wszystkich: wielkich korporacja i małych firmach, miastach i ustawodawcach, tysiącach firm związanych z recyklingiem, ale także na nas samych – na każdym pojedynczym człowieku. Każde z tych ogniw ma wielkie znaczenie w ekologii:

 – firmy dysponują środkami, by prowadzić prace badawcze i finansować innowacyjne rozwiązania,

 – ustawodawcy posiadają instrumenty, które mogą implikować właściwe dla środowiska procedury,

 – firmy zajmujące się recyklingiem wspomagają w odzyskiwaniu materiałów,

 – i wreszcie każdy z nas z osobna może sprawić, że będzie korzystał z rozwiązań, które ograniczą eksploatację środowiska.

To ostatnie ogniwo jest najistotniejsze – każdy z nas z osobna stanowi mały krok o globalnym znaczeniu. Jednostkowo jesteśmy kroplą wody, ale z tych kropel wody składają się oceany. Musimy być świadomi, że przemysł jest w dużej części implikacją naszych oczekiwań. Nasze zachowanie może sprawić, że przemysł będzie produkował inaczej. Każdy z nas jest pierwszym ogniwem w całym łańcuchu.

Bycie ECO staje się proste, gdy jesteśmy ŚWIADOMI, gdy WIEMY, gdy w codziennym życiu zwracamy uwagę na to by, dbać o środowisko.

To od każdego z nas z osobna zależy nasz świat! I każdy w tym świecie jest obecnie potrzebny… ja, Ty, wielka korporacja, politycy. Każdy z nas może wykonać mały krok o globalnym znaczeniu!

Pomyśl o 5 drobnych rozwiązaniach, które mogłyby być pomocne środowisku. Wybierz na początek te, które nic Cię nie kosztują, być może najbardziej banalne i zacznij je stosować… zawsze. 

Zrozumiesz, że  ECO is EASY! 

A gdy pomyślisz, że nie wszyscy na świecie, ale 100 mln ludzi zacznie robić to samo, to zrozumiesz także, że Twoje małe kroki stają się krokami o globalnym znaczeniu.