INSTYTUT ECO

biznes i życie w duchu ekologii

O INSTYTUCIE ECO:

Rozmowy o ekologii stają się coraz częstszym tematem, już nie tylko wśród ekologów i środowisk z ekologami powiązanych, ale także wśród firm, a także coraz większego grona prywatnych osób, które coraz częściej zastanawiają się jak zaimplikować ekologiczne zasady we własne życie?

 

Pojawia się także konflikt, czy przemysł będący źródłem wielu katastrof ekologicznych, przemysł, który w niezwykle intensywny sposób eksploatuje środowisko czy posiada moralne prawo uczestnictwa w projektach ekologicznych? Czy, żeby mówić o ekologii trzeba być weganem, miłośnikiem zwierząt ponad wszystko, żyć z dala od cywilizacji…?

 

Instytut ECO zakłada, że KAŻDY bez wyjątku powinien rozmawiać o ekologii. Każdy bez wyjątku musi budować swoją świadomość ekologiczną. My jako ludzkość żyjemy na pewnym etapie rozwoju cywilizacyjnego, przez wielu określaną cywilizacją konsumpcji. To jest fakt.
Paradoks polega na tym, że niezależnie od tego, czy jestem wielkim zakładem produkującym miliony opakowań, czy indywidualną, pojedynczą osobą, każdy z nas może mieć bardzo podobny wpływ na środowisko. Jako jednostka możemy zadbać o efekt skali, jako jednostka w efekcie skali możemy wymóc na producentach określone rozwiązania technologiczne, które będą sprzyjały środowisku. Zależy to tylko i wyłącznie od naszych postaw. Z drugiej strony to przemysł ma środki finansowe, które mogą wspierać ekologiczne inicjatywy i wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania. Bez wątpienia przemysł dostosuje się do skali oczekiwań indywidualnych odbiorców.

 

W tym miejscu wracamy do kluczowej kwestii jaką jest świadomość naszego wpływu na środowisko. Jednocześnie także świadomość naszych możliwości, które należy promować. Niezwykle często działamy nieekologicznie tylko dlatego, że nie jesteśmy świadomi prostych rozwiązań, które pozwalają nam stosować rozwiązania neutralne, albo przynajmniej mniej szkodliwe dla środowiska.

 

INSTYTUT ECO w swoich działaniach zmierza do budowania świadomości ekologicznych rozwiązań. Instytut w ramach swojej działalności prowadzi działania badawcze, edukacyjne i promocyjne rozwiązań, które będą pozytywnie wpływały na nasze środowisko.