ECO DIRECTION

biznes i życie w duchu ekologii

OBSZARY DZIAŁANIA INSTYTUTU

Pierwszym krokiem w budowaniu postaw ekologicznych jest ŚWIADOMOŚĆ. Świadomość naszego wpływu na środowisko, ale także świadomość naszych możliwości. Instytut ECO działa w obszarze implikacji myślenia ekologicznego w życie codzienne i sferę skomercjonalizowaną.

k

BADANIA EKOLOGICZNE

SZKOLENIA EKOLOGICZNE

i

PROJEKTY ECO

w

RELACJE ECO

MYŚL

DZIAŁAJ

KORZYSTAJ

BIEŻĄCE PROJEKTY EKOLOGICZNE

INSTYTUT ECO prowadzi obecnie kilka projektów o charakterze ekologicznym, które związane są z badaniami, edukacją i promocją inicjatyw sprzyjających ochronie środowiska i życia w symbiozie z naturą.

ECO IS EASY

małe kroki o globalnym znaczeniu
Zobacz