Blog

ECO IS EASY – małe kroki o globalnym znaczeniu

ECO IS EASY – małe kroki o globalnym znaczeniu

Przekonujemy, że bycie ECO jest łatwe... i wiem, natychmiast pojawią się zdania: ale przecież procedury, dyrektywy, cele, mechanizmy, kary, ograniczenia… Co zatem zrobić, by ECO było EASY? Najważniejsze, byśmy zrobili pierwszy krok: STALI SIĘ ŚWIADOMI zagrożeń,...